Wykładowcy:

Prof. Dr.Giovanni Zucchelli, DDS

Opis kursu:

Podczas kursu będziecie mieć okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu min.:

- Diagnostyki i prognozy pokrycia recesji dziąsłowych

- Czynników determinujących pokrycie recesji dziąsłowych

- Leczenia skojarzonego odtwórczo-periodonotologicznego, w celu uzyskania estetycznego wyniku

- Płata przesuniętego dokoronowo/dobocznie

- Przeszczepu tkanki łącznej

- Techniki dwuwarstwowej

- Przeszczepu błony śluzowej – podejścia dwuetapowego

 - Na żywo! Leczenia pojedynczej recesji dziąsłowej